Юридичні засади

МЕТОДОЛОГІЯ

Методологія аналізу фінансових звітів політичних партій

Фінансова прозорість та доброчесність політичних партій повинна стати одним з основних критеріїв електорального вибору. Уже традиційно українські політичні партії недостатньо комунікують із виборцями питання походження коштів, а також їх витрати. Фінансові звіти, які партії щоквартально подають до НАЗК, є у відкритому доступі. Однак, звіти є занадто об’ємними (квартальні звіти окремих партій займають десятки тисяч сторінок) та складними для сприйняття. Безумовно, виникає потреба подання такої інформації у максимально доступному для виборців форматі.

Саме тому з 2016 року ЧЕСНО займається розробкою, вдосконаленням та наповненням веб-інструменту “Золото партій”

, покликаного  максимально доступно донести інформацію про обсяги фінансування й витрат політичних партій, про їхніх основних донорів тощо.

Крім цього, аналітики ЧЕСНО готують аналітику, статті, розслідування та новини у сфері політичних фінансів із акцентом на перевірку достовірності та повноти даних, поданих партіями у фінансових звітах. Ми публікуємо матеріали як про окремі політичні партії, так і про факти, явища, закономірності, пов’язані із політичним фінансуванням та фінансовими звітами політичних партій.

У своїй діяльності ЧЕСНО керується такими журналістськими стандартами, як безсторонність, відокремлення фактів від коментарів, баланс думок і точок зору, достовірність (підкріплення матеріалу фактажем, посиланнями, доказами, аргументами), точність та повнота.

Під час підготовки матеріалів, присвячених конкретним політичним партіям, ЧЕСНО завжди надає можливість уповноваженим особам партії чи політикам (особам, організаціям), яких це стосується, прокоментувати викладені факти.

З березня 2018 року по травень 2019 року Громадський рух ЧЕСНО за підтримки IFES Україна реалізує проект “Просування стандартів фінансової прозорості та доброчесності партій в Україні”. У рамках проекту будуть публікуватися статті, розслідування, новини та аналітика щодо конкретних політичних партій. Кожній окремій партії буде присвячено по одному матеріалу. Черговість підбору партій визначається автором, редактором та керівником проекту/напрямку відповідно до критеріїв, описаних вище.

У рамках проекту буде опубліковано:

- 14 текстів на загальнонаціональну тематику, у тому числі по одній статті про кожну парламентську партію, 2 статті про загальні тенденції доходів і витрат усіх парламентських партій і 6 статей про непарламентські партії;

- 14 текстів, що міститимуть аналіз звітів регіональних осередків партій, у т.ч. тексти з аналізом тенденцій, проявів, які стосуються політичного фінансування в регіонах.

Обираючи теми для статей, розслідувань та аналітики щодо конкретних політичних партій, пріоритетними для Громадського руху ЧЕСНО є:

 • парламентські партії (із огляду на те, що вони є при владі, а також на те, що ці партії отримують державне фінансування)

 • позапарламентські партії, які згідно із актуальними соціологічними дослідженнями мають рейтинг 5% і вище, а отже претендують на місця в парламенті та отримання державного фінансування

 • позапарламентські партії, які згідно із актуальними соціологічними дослідженнями мають рейтинг 2% і більше, а отже претендуватимуть на отримання державного фінансування після наступних парламентських виборів

 • позапарламентські партії, які мають значний вплив на певні регіони (критерій - результати місцевих виборів)

 • інші активні політичні партії (ведуть активні інформаційні кампанії, що свідчить про використання значного ресурсу).

Черговість відбору партій у межах кожної категорії та в цілому визначається аналітиком ЧЕСНО та узгоджується з керівником відповідного проекту/напрямку в організації та редактором сайту ЧЕСНО. Під час відбору тем аналітик зважає на те, які останні матеріали публікував ЧЕСНО, уникаючи акцентування уваги на конкретній політичній партії. Виявляючи порушення або інші вагомі факти чи явища щодо конкретної політичної партії, у цій же статті автор повинен згадати аналогічні чи схожі порушення, факти чи явища, що стосуються інших політичних партій.

 

Методологія оцінки відповідальності та відкритості депутатів місцевих рад

в рамках кампанії «ЧЕСНА ВЕСНА – ВІДПОВІДАЛЬНА ОСІНЬ»

Метою кампанії «ЧЕСНА ВЕСНА – ВІДПОВІДАЛЬНА ОСІНЬ» є зміна політичної культури представників місцевої влади та формування запиту на їхню якісну роботу. Рух ЧЕСНО збирає та аналізує інформацію про  роботу депутатів з метою інформування виборців напередодні чергових виборів до місцевих рад. Аналіз здійснюється на підставі публічно оголошених критеріїв.

Місцеве самоврядування  в Україні за Конституцією здійснюється територіальною громадою через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Саме місцеві ради є тими інструментами, через які реалізується управління справами громади на місцях. Від імені територіальних громад та в їх інтересах місцеві ради розпоряджаються бюджетними коштами, встановлюють місцеві податки, займаються питання благоустрою населених пунктів, вирішують долю комунального майна тощо.

Закон наділяє місцеві ради досить широким спектром повноважень, в той же час закріплюючи за депутатами ряд обов’язків. Чи виконують депутати свої обов’язки, чи відповідально ставляться вони до своїх повноважень, чи відповідають їх статки офіційно задекларованим доходам?

Громадський Рух ЧЕСНО у рамках кампанії «ЧЕСНА ВЕСНА – ВІДПОВІДАЛЬНА ОСІНЬ» розпочинає з моніторингу роботи депутатів місцевих рад, за результатами якого надасть оцінку відповідальності та відкритості представників місцевої влади.

Подаючи інформацію, Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності та точності поширюваної інформації. Висновки Руху ЧЕСНО є оціночними судженнями, які не підлягають доведенню чи спростуванню.

Усі дослідження Руху публікуватимуться на офіційному сайті ЧЕСНО у розділі «Місцеві ради».

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

В рамках кампанії «ЧЕСНА ВЕСНА – ВІДПОВІДАЛЬНА ОСІНЬ» Рух ЧЕСНО збирає та аналізує інформацію про роботу депутатів місцевих рад з моменту обрання до 1 березня 2015 року. Рух ЧЕСНО розпочне аналіз роботи депутатів у п’яти містах України – Харкові, Сумах, Одесі, Львові та Києві. Залежно від запиту місцевих громад та у разі надання необхідної для оцінки інформації місцевими радами Рух ЧЕСНО проаналізує роботу депутатів у інших містах України.

Аналіз здійснюється за такими критеріями:

1)      Відвідування депутатами засідань

2)      Депутатські запити

3)      Міжфракційні переходи депутатів

4)      Статки депутатів

1. Відвідування депутатами засідань

Рух ЧЕСНО аналізує відвідування депутатами пленарних засідань місцевих рад та засідань постійних комісій.

За законом, пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для відкликання такого депутата виборцями (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування», ч. 2 ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»). Ми з’ясуємо, скільки засідань пропустили депутати та хто з них є «кандидатами на відкликання».

«Кандидатами на відкликання» Рух ЧЕСНО вважає депутатів місцевих рад, які пропустили більше 50% засідань місцевої ради або більше 50% засідань постійної комісії, до складу якої входить депутат, протягом одного з повних календарних років каденції. Неповні роки депутатської каденції не враховуються. У випадку, коли депутат змінював постійну комісію впродовж року, враховується частка пропущених від загальної кількості засідань усіх комісій, членом яких був депутат протягом року.

Напередодні виборів до місцевих рад Рух ЧЕСНО проаналізує відвідуваність депутатами засідань ради та її постійних комісій і назве тих депутатів, які є прогульниками. «Прогульниками» вважаються депутати, які пропустили 25% і більше чергових засідань місцевої ради або засідань її постійних комісій з моменту обрання до відповідної ради. У випадку, коли депутат змінював постійну комісію впродовж каденції, враховується частка пропущених від загальної кількості засідань усіх комісій, членом яких був депутат. Не вважаються прогульниками депутати, які отримали депутатський мандат після початку роботи ради поточного скликання, за умови, що відбулося не більше ніж 10 засідань ради чи комісії.

Публікуючи інформацію про «кандидатів на відкликання» та «прогульників» ради Рух ЧЕСНО має на меті привернути увагу місцевої громади та журналістів до проблеми неналежного відвідування депутатами засідань ради. Ми сподіваємось, що результати досліджень Руху стануть поштовхом для подальшого з’ясування журналістами та активістами на місцях поважності причин пропусків депутатами засідань ради. Це допоможе з’ясувати, хто із місцевих депутатів заслуговує на відкликання (згідно із ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад).  

Джерела інформації: інформація, оприлюднена на офіційному веб-сайті рад, протоколи засідань місцевих рад  та постійних комісій рад, відповіді на інформаційні запити Руху ЧЕСНО до місцевих рад.

Рух ЧЕСНО складатиме рейтинги на підставі отриманих даних.

У разі ненадання інформації на запит Руху ЧЕСНО, а також відсутності такої інформації у відкритих загальнодоступних джерелах,  у результатах дослідження буде зазначатися позначка «ІНФОРМАЦІЮ ПРИХОВАНО».

2. Депутатські запити.

Рух ЧЕСНО з’ясує, скільки підтриманих радою запитів подали депутати від моменту отримання мандату та виявить, хто із депутатів не пише депутатських запитів.

Закон наділяє депутата місцевої ради таким інструментом як запит. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради, міського голови, керівників  підприємств,  установ і організацій, що розташовані на території міста з питань, віднесених до відання ради.

На підставі отриманих даних Рух ЧЕСНО називатиме “беззапитними” депутатів які не подали жодного запиту.

3. Міжфракційні переходи

Рух ЧЕСНО дослідить політичну траєкторію депутатів місцевих рад, з’ясувавши, які з депутатів змінювали фракційну приналежність.

За законом, депутати місцевих рад обираються пропорційним та мажоритарним способами. При цьому, партії наділені правом висувати кандидатів як у багатомандатних, так і у одномандатних мажоритарних виборчих округах. Рух ЧЕСНО з’ясує поточну фракційну приналежність депутатів місцевих рад та назве депутатів рад, які змінювали фракційну приналежність за час каденції.   

Джерела інформації: інформація, оприлюднена на офіційному веб-сайті місцевих рад, протоколи засідань місцевих рад та постійних комісій, відповіді на інформаційні запити Руху ЧЕСНО до місцевих рад.

4. Статки депутатів

Рух ЧЕСНО проаналізує декларації депутатів місцевих рад.

Громада має право знати про статки своїх обранців. За Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію  про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. З огляду на те, що до секретаріату ради подаються лише декларації пенсіонерів та безробітних,  Рух ЧЕСНО звертається до депутатів місцевих рад із закликом оприлюднити свої декларації про доходи за 2014 рік. Чи готові депутати відкрити інформацію про свої доходи? Рух ЧЕСНО оцінить відкритість депутатів та проаналізує їхні майнові декларації. За результатами оцінки Рух складатиме рейтинги депутатів ради відповідно до задекларованих ними статків.

Джерела інформації: офіційні сайти рад, відповіді на інформаційні запити та звернення Руху ЧЕСНО.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

Рух ЧЕСНО надає особам, які стали фігурантами проведених у рамках кампанії досліджень, можливість представити свою позицію щодо здійсненого моніторингу.

По-перше, перед офіційним оприлюдненням Рух ЧЕСНО повідомлятиме результати моніторингу апаратам місцевих рад та головам фракцій для отримання можливих спростувань/відповідей. Впродовж 3 робочих днів з дня отримання повідомлення про результати моніторингу Руху ЧЕСНО особи, що стали фігурантами досліджень Руху, матимуть змогу надати свою відповідь. Рух ЧЕСНО може змінити оцінку у разі наведення особою переконливих аргументів. Відповіді фігурантів додаватимуться до результатів досліджень на офіційному сайті ЧЕСНО у відповідному розділі.

Крім того, після оприлюднення результатів досліджень Рух ЧЕСНО розглядатиме апеляції осіб, не згодних із оцінкою Руху. Апеляції додаватимуться до результатів досліджень, що публікуватимуться на офіційному сайті ЧЕСНО.

Юридичні засади діяльності Громадського руху ЧЕСНО в рамках кампанії «Фільтруй Владу!»

Громадський рух ЧЕСНО відповідно до положень Конституції України про свободу інформації та вираження поглядів збирає і поширює інформацію про народних депутатів України, які відповідальні за свою діяльність перед українським народом як уповноважені ним представники у Верховній Раді України (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про статус народного депутата України»).

При цьому Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

 

1. Інформація, яку використовує Рух

 • Рух ЧЕСНО використовує інформацію, що отримується безпосередньо від самих осіб, яких вона стосується, або збирається виключно з відкритих загальнодоступних джерел. Тобто така інформація надана за згодою особи або раніше вже була оприлюднена, є доступною для ознайомлення і подальшого поширення необмеженому колу осіб і, відповідно, не може вважатися конфіденційною інформацією про особу.

 • Рух ЧЕСНО виходить також з того, що відповідно до статті 7 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат постійно підтримує зв’язки з виборцями, розглядає звернення виборців, об’єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.

 • При цьому, за статтею 21 Закону України «Про інформацію», не може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом (у т.ч. до конфіденційної інформації про особу) відомості про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

 • Так само не є конфіденційною інформація, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (Рішення Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012).

 • Також не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (згідно із ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 • Крім того, інформація, що містилася у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, є відкритою згідно із ч.2 ст. 63 Закону України «Про вибори народних депутатів». Серед іншого, йдеться про таку інформацію:

  • автобіографія;

  • зобов'язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права;

  • відомості з декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

 • У своїй діяльності Рух ЧЕСНО також виходить з права окремих громадян або об’єднань громадян проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції, проводити дослідження з цих питань, повідомляти громадськість про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень та здійснювати громадський контроль в інших формах, які не суперечать чинному законодавству (п. 1 ст. 18 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

 • Таким чином, збирання та інша обробка персональних даних народних депутатів здійснюється для захисту законних інтересів учасників Руху ЧЕСНО, що становить собою правомірну підставу для такої обробки (п. 5 ст. 11 Закону України “Про захист персональних даних”).

 • Рух ЧЕСНО здійснює обробку персональних даних депутатів в базі даних, яка буде зареєстрована у встановленому законом порядку.

 

2. Поширення негативної інформації

 • Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної або неетичної поведінки (наприклад, щодо порушення особою прав людини чи невідповідності стилю життя особи її задекларованим доходам).

 • Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності вини особи у вчинені правопорушення, крім випадків, коли така вина встановлена судом. Тому оцінка Руху може не збігатися з офіційними висновками (наприклад, із рішенням суду щодо непритягнення до відповідальності чи відмовою правоохоронних органів порушити кримінальну справу, відкрити провадження у справі про адміністративне правопорушення).

 • Рух ЧЕСНО робить оцінку вірогідності причетності особи до правопорушення чи неетичної поведінки і поширює відповідну інформацію лише у випадку, коли така вірогідність, на думку Руху ЧЕСНО є високою і ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних джерелах.

 • Таким чином, Рух ЧЕСНО наголошує, що твердження про відповідність чи невідповідність критеріям «Непричетність до порушення прав і свобод людини», «Непричетність до корупції та інших зловживань», «Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців» та «Відповідність стилю життя депутатів задекларованому майновому стану» є оціночними судженнями Руху ЧЕСНО.

 • Оціночні судження Руху ЧЕСНО не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості (стаття 30 Закону України «Про інформацію»), що відповідає міжнародним стандартам захисту свободи слова, зокрема, обов’язковій для застосування практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою оціночні судження не підлягають доведенню (див., серед інших, рішення у справах «Лінгенс проти Австрії», «Українська Прес-Група проти України»).

 • Рух ЧЕСНО не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації, отриманої з офіційних джерел, та не несе відповідальності в разі її спростування (стаття 302 Цивільного кодексу). Це, зокрема: інформація про письмову чи електронну реєстрацію народного депутата, про зміну фракції; інформація, отримана у відповідь на запит чи звернення, державного органу чи органу місцевого самоврядування; інформація з офіційного веб-сайту Верховної Ради; інша інформація з офіційних джерел. Рух ЧЕСНО також звертається безпосередньо до народних депутатів з метою отримання інформації про них та їхню діяльність.

 

3. Право на спростування та відповідь

 • Перед оприлюдненням своєї оцінки Рух ЧЕСНО повідомляє народних депутатів про можливість спростувати інформацію про їхню можливу недоброчесність протягом 3 днів.

 • Рух ЧЕСНО, відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію», надає особі, про яку було поширено інформацію, з якою вона не згодна, можливість відповіді в розумному обсязі. Відповідь оприлюднюється на веб-сайті Руху ЧЕСНО на сторінці відповідного депутата.

 

Юридичні засади діяльності Громадського руху ЧЕСНО в рамках кампанії «Фільтруй Раду!», які рух ЧЕСНО застосовував під час парламентської виборчої кампанії у 2012 році"

Рух ЧЕСНО, відповідно до положень Конституції України про свободу вираження поглядів та забезпечення вільного волевиявлення на виборах, поширює інформацію про осіб, які претендують або можуть претендувати на посаду народного депутата України.

Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору (стаття 63 Закону України “Про вибори народних депутатів України”). При цьому Рух дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

 

1. Інформація про особу

- Рух ЧЕСНО використовує інформацію, що збирається виключно з відкритих загальнодоступних джерел. Тобто така інформація раніше вже була оприлюднена, є доступною для ознайомлення і подальшого поширення необмеженому колу осіб і, відповідно, не може вважатися конфіденційною інформацією про особу.

- Рух ЧЕСНО виходить також з того, що відповідно до статті 5 Закону України “Про захист персональних даних” персональні дані особи, яка займає або претендує зайняти виборну посаду у представницькому органі (у т.ч. є народним депутатом України або кандидатом у народні депутати України), не належать до інформації з обмеженим доступом.

- При цьому, за статтею 21 Закону України “Про інформацію”, не може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом (у т.ч. до конфіденційної інформації про особу) відомості про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

- Рух ЧЕСНО не зобов’язаний повідомляти особу про збирання і оброблення її персональних даних, оскільки інформація збирається із загальнодоступних джерел (стаття 12 Закону України “Про захист персональних даних”).

- Рух ЧЕСНО здійснює оброблення персональних даних кандидатів в базі даних, яка буде зареєстрована у встановленому законом порядку.

 

2. Поширення негативної інформації

- Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної або неетичної поведінки (наприклад, щодо порушення особою прав людини чи невідповідності стилю життя особи її задекларованим доходам).

- Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведенності вини особи у вчинені правопорушення, крім випадків, коли така вина встановлена судом.

- Рух ЧЕСНО робить оцінку вірогідності причетності особи до правопорушення чи неетичної поведінки і поширює відповідну інформацію лише у випадку, коли така вірогідність, на думку Руху “Чесно”, є високою і ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних джерелах.

- Таким чином, рух ЧЕСНО наголошує, що твердження про відповідність критеріям №1 (“Відсутність фактів порушень прав і свобод людини”), №3 (“Непричетність до корупційних дій”) та №4 (“Прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя”) є оціночними судженнями руху ЧЕСНО.

- Оціночні судження руху ЧЕСНО не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості (стаття 30 Закону України “Про інформацію”), що відповідає міжнародним стандартам захисту свободи слова, зокрема, обов’язковій для застосування практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою оціночні судження не підлягають доведенню (див., серед інших, рішення у справах “Лінгенс проти Австрії”, “Українська Прес-Група проти України”).

- Рух ЧЕСНО не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації, отриманої з офіційних джерел, та не несе відповідальності в разі її спростування (стаття 302 Цивільного кодексу). Це, зокрема: інформація про письмову чи електронну реєстрацію народного депутата, про зміну фракції; інформація, отримана у відповідь на запит до державного органу чи органу місцевого самоврядування; інша інформація з офіційних джерел.

 

3. Передвиборна агітація

- Рух ЧЕСНО додержується вимог Закону України “Про вибори народних депутатів України” щодо передвиборної агітації, зокрема в частині строків проведення агітації.

- Засоби масової інформації, що поширюють інформацію руху ЧЕСНО чи про рух ЧЕСНО повинні при цьому уникати агітації голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата, не вживати висловлювань чи розміщувати матеріали, які ставлять за мету спонукати виборців голосувати або не голосувати за конкретну партію чи кандидата. Такі заклики і матеріали під час виборчого процесу можуть бути визнані порушенням статті 74 Закону України “Про вибори народних депутатів України”.

- Інформація у засобах масової інформації про рух ЧЕСНО, у якій не згадується оцінка рух ЧЕСНО конкретних кандидатів чи партій, не може вважатися передвиборною агітацією.

 

4. Право на відповідь

- Рух ЧЕСНО, відповідно до статті 30 Закону України “Про інформацію”, надає особі, про яку було поширено інформацію, з якою вона не згодна, можливість відповіді в розумному обсязі. Відповідь оприлюднюється на веб-сторінці руху ЧЕСНО.