Тендер на послуги із проведення фінансового аудиту (завершено)

Фото: Тендер на послуги із проведення фінансового аудиту (завершено)

Громадська організація “РУХ ЧЕСНО” запрошує взяти участь у тендері на проведення річного фінансового аудиту згідно з міжнародними стандартами за 2020 рік.

Процедура має бути проведена незалежною компанією з досвідом проведення аудиту в громадських організаціях відповідно до міжнародних стандартів аудиту IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Компанія також має відповідати вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Аудит має розпочатися не пізніше 1 лютого 2021 року.
Звіт за результатами процедури має бути наданий не пізніше 20 лютого 2021 року.

Учасники тендеру мають надати такі документи:

  1. Тендерна пропозиція у вигляді листа, складеного у довільній формі на офіційному бланку учасника тендеру, з підписом уповноваженої особи, завіреного печаткою. У листі слід зазначити: терміни виконання фінансового аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту із дотриманням принципу незалежності та конфіденційності. Лист включає також цінову пропозицію із розрахунком вартості всіх послуг. Загальна вартість послуг має бути вказана включно з ПДВ.

  2. Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

  3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

  4. Список аудиторів, яких планують залучити до виконання фінансового аудиту, з їхніми стислими CV.

  5. Контакти учасника тендеру, його керівника та контактної особи, що відповідатиме за координацію проведення аудиту.

  6. Рекомендації інших організацій або програм, які користувалися послугами учасника тендеру (також буде перевагою надання портфоліо зі списком організацій, в яких компанія раніше проводила аудит, за умови, що це не є порушенням конфіденційності).

Завдання аудиту:

  1. Перевірка підтверджуючої документації до фінансового звіту ГО “РУХ ЧЕСНО” за 2020 рік.

  2. Перевірка дотримання ГО “РУХ ЧЕСНО” правил та процедур щодо сплати податків та соціальних внесків.

  3. Перевірка фінансової звітності ГО “РУХ ЧЕСНО” за 2020 рік.

  4. Надання звіту-висновку за результатами фінансового аудиту відповідно до ISA 800/805, який міститиме всі результати аудиту, включно з недоліками, визначеними під час аудиту, а також рекомендації для усунення визначених недоліків. Звіт має бути наданий українською та англійською мовами та відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Критерії оцінки тендерних пропозицій:

- ціна тендерної пропозиції; 

- фінансово-економічна, технічна та професійна спроможність учасника;

- якість тендерної пропозиції;

- рекомендації та відгуки щодо учасника тендеру.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій: 21 грудня 2020 року.

Тендерні пропозиції просимо надсилати на скриньки: [email protected], [email protected]

Тема листа: “Тендерна пропозиція на послуги з проведення фінансового аудиту”.

Про результати тендеру учасників буде повідомлено електронною поштою.

Телефон: +38 067 658 77 98, +38 096 827 65 94


[[ action.title ]]

[[ action.description ]]

[[ action.button ]]