Логотип: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБʼЄДНАННЯ "ПЛАТФОРМА ГРОМАД"