Методологія аналізу фінансових звітів політичних партій

Фото: Методологія аналізу фінансових звітів політичних партій

Фінансова прозорість та доброчесність політичних партій повинна стати одним з основних критеріїв електорального вибору. Уже традиційно українські політичні партії недостатньо комунікують із виборцями питання походження коштів, а також їх витрати.

Фінансові звіти, які партії щоквартально подають до НАЗК, є у відкритому доступі. Однак, звіти є занадто об’ємними (квартальні звіти окремих партій займають десятки тисяч сторінок) та складними для сприйняття. Безумовно, виникає потреба подання такої інформації у максимально доступному для виборців форматі.

Саме тому з 2016 року ЧЕСНО займається розробкою, вдосконаленням та наповненням веб-інструменту “Золото партій”

, покликаного  максимально доступно донести інформацію про обсяги фінансування й витрат політичних партій, про їхніх основних донорів тощо.

Крім цього, аналітики ЧЕСНО готують аналітику, статті, розслідування та новини у сфері політичних фінансів із акцентом на перевірку достовірності та повноти даних, поданих партіями у фінансових звітах. Ми публікуємо матеріали як про окремі політичні партії, так і про факти, явища, закономірності, пов’язані із політичним фінансуванням та фінансовими звітами політичних партій.

У своїй діяльності ЧЕСНО керується такими журналістськими стандартами, як безсторонність, відокремлення фактів від коментарів, баланс думок і точок зору, достовірність (підкріплення матеріалу фактажем, посиланнями, доказами, аргументами), точність та повнота.

Під час підготовки матеріалів, присвячених конкретним політичним партіям, ЧЕСНО завжди надає можливість уповноваженим особам партії чи політикам (особам, організаціям), яких це стосується, прокоментувати викладені факти.

З березня 2018 року по травень 2019 року Громадський рух ЧЕСНО за підтримки IFES Україна реалізує проект “Просування стандартів фінансової прозорості та доброчесності партій в Україні”. У рамках проекту будуть публікуватися статті, розслідування, новини та аналітика щодо конкретних політичних партій. Кожній окремій партії буде присвячено по одному матеріалу. Черговість підбору партій визначається автором, редактором та керівником проекту/напрямку відповідно до критеріїв, описаних вище.

У рамках проекту буде опубліковано:

- 14 текстів на загальнонаціональну тематику, у тому числі по одній статті про кожну парламентську партію, 2 статті про загальні тенденції доходів і витрат усіх парламентських партій і 6 статей про непарламентські партії;

- 14 текстів, що міститимуть аналіз звітів регіональних осередків партій, у т.ч. тексти з аналізом тенденцій, проявів, які стосуються політичного фінансування в регіонах.

Обираючи теми для статей, розслідувань та аналітики щодо конкретних політичних партій, пріоритетними для Громадського руху ЧЕСНО є:

  • парламентські партії (із огляду на те, що вони є при владі, а також на те, що ці партії отримують державне фінансування)

  • позапарламентські партії, які згідно із актуальними соціологічними дослідженнями мають рейтинг 5% і вище, а отже претендують на місця в парламенті та отримання державного фінансування

  • позапарламентські партії, які згідно із актуальними соціологічними дослідженнями мають рейтинг 2% і більше, а отже претендуватимуть на отримання державного фінансування після наступних парламентських виборів

  • позапарламентські партії, які мають значний вплив на певні регіони (критерій - результати місцевих виборів)

  • інші активні політичні партії (ведуть активні інформаційні кампанії, що свідчить про використання значного ресурсу).

Черговість відбору партій у межах кожної категорії та в цілому визначається аналітиком ЧЕСНО та узгоджується з керівником відповідного проекту/напрямку в організації та редактором сайту ЧЕСНО. Під час відбору тем аналітик зважає на те, які останні матеріали публікував ЧЕСНО, уникаючи акцентування уваги на конкретній політичній партії. Виявляючи порушення або інші вагомі факти чи явища щодо конкретної політичної партії, у цій же статті автор повинен згадати аналогічні чи схожі порушення, факти чи явища, що стосуються інших політичних партій.


[[ action.title ]]

[[ action.description ]]

[[ action.button ]]