Міський голова

Фото: Міський голова

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Його/її обирає відповідна громада шляхом таємного голосування строком на 5 років. Мер отримує на своїй посаді заробітну плату з бюджету громади. Повноваження голови починаються від моменту складання ним присяги на пленарному засіданні ради, де територіальна виборча комісія оголошує результати виборів. У цей момент припиняються повноваження попереднього голови чи в.о. голови.

Повноваження голови

Саме міський голова представляє територіальну громаду й міську раду у відносинах з державними органами, наприклад під час формування складу ОТГ, вибору центру району тощо. Також він/вона представляє громаду у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах (пошуки інвесторів, комунікація з містами-побратимами тощо).

Окрім представницьких повноважень, міський голова наділений правом: 

  • розпоряджатися бюджетними коштами, скликати сесії ради, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесій ради; 

  • головувати на пленарних засіданнях ради; 

  • призначати на посади та звільняти з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад (в окремих випадках це потрібно погоджувати з радою, якщо відповідні норми прописані в регламенті ради);

  • виконувати стратегію розвитку громади, користуючись наданими йому ресурсами (бюджетом, земельними ресурсами), за погодженням з радою.

Мер має право ветувати рішення ради, і рада або погоджується з його зауваженнями та усуває недоліки, або двома третинами складу ради долає вето голови.

Фактично мер міста зосереджує у своїх руках виконавчу владу (очолює виконавчий комітет міської ради) та виконує роль спікера (веде засідання міської ради).

Як відкликати мера

Голову можна відкликати за народною ініціативою через один рік після набуття ним повноважень. 

Окрім громади, відкликати мера може також депутатська більшість у раді. Якщо міський голова порушує закони України (є відповідне рішення суду) або не виконує своїх обов’язків, його повноваження можуть бути припинені за рішенням відповідної ради, ухваленим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

Позачергові вибори голови призначає Верховна Рада України в 90-денний строк від дня дострокового припинення повноважень голови.

Слід зауважити, що голова може звільнитися з власної волі. Також він утрачає повноваження в разі:

  • припинення українського громадянства; 

  • порушення Конституції України; 

  • притягнення до кримінальної відповідальності чи вчинення корупційного правопорушення, за яке його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

  • визнання судом недієздатною особою;

  • смерті.