ЗА ЖИТТЯ!

Попередня назва Всеукраїнське обʼєднання "Центр"


Програма Програма (джерело)

Партія позиціонує себе як опозицію до чинної влади. Ідеологія — соціалізм.

 • Зовнішня політика

  Позаблоковий статус України.

 • Політична система

  Права людини і громадянина

  Рівні можливості для всіх брати участь у суспільному житті, незалежно від національності, мови, історико-культурних уподобань, релігійних та ідеологічних переконань.

  Можливість громадян розпоряджатися природними ресурсами країни.

  Рівна відповідальність всіх громадян перед законами, незалежно від матеріальних статків та займаної посади.

  Державна служба та адміністративні послуги

  Зміцнення інститутів громадянського суспільства і демократії, громадський контроль народу за владою.

  Судова система та правоохоронні органи

  Незалежність судової гілки влади.

 • Економіка

  Регулювання економіки та фінансова система

  Відновлення роботи національних виробництв з метою реалізації за доступними цінами продуктів харчування вітчизняного виробництва, збільшення кількості робочих місць і створення в Україні інвестиційного клімату.

  Перегляд порядку ввезення в Україну авто з-за кордону та розміру митних платежів.

  За чесну конкуренцію, підприємництво та приватну ініціативу, але проти превалювання інтересів олігархів над інтересами суспільства.

 • Соціальна політика

  Трудова та пенсійна політика

  Гарантія гідної заробітної плати і пенсії.

  Соціальний захист

  Можливість мати належні житлові умови, право на соціальне житло, сучасну побутову техніку, засоби пересування, раціональне харчування.

  За достатній час для фізичного відпочинку і дозвілля людини, для захоплень, користування культурними цінностями.

  Зменшення прірви між багатими та бідними.

  Медицина

  Належне медичне обслуговування, безкоштовна медицина.

  Комунальне господарство та тарифи

  Нормована плата за комунальні послуги.

 • Гуманітарна політика

  Освіта та наука

  Рівні можливості отримання вищої освіти, безкоштовна освіта.


Керівництво партії