Богомолець Ольга Вадимівна

Партія:
Висунуто: cамовисування
Дата народження: 22 березня 1966 р.
Місце народження: None
Власність
Декларація про доходи та майно за 2013 рік

Члени сімʼї

 • чоловік, Кирилюк І.В.
 • дочка, Богомолець А.П.
 • дочка, Богомолець-Шереметьєва С.О.

3 - Кількість осіб

Особистий дохід (включно з доходами з-за меж України)

 • 80000,0 грн - аліменти
 • 108306,0 грн - спадщина
 • 98100,0 грн - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
 • 2040724,0 грн - дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
 • 511552,0 грн - дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
 • 53279,0 грн - інши види доходів
 • 3311440,0 грн - Загальна сума сукупного доходу
 • 318802,0 грн - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
 • 33304,0 грн Національний медичний університ ім. О.О. Богомольця; Харківська медична академія післядипломної освіти; ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"; ПП "Інститут дерматокосметології доктора Богомолець" - дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту
 • 45,0 грн - авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
 • 67328,0 грн - дивіденди, проценти
 • 3311440,0 грн - сукупний дохід

Дохід членів сімʼї (включно з доходами з-за меж України)

 • 1023750,0 грн - дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
 • 1157764,0 грн - Загальна сума сукупного доходу
 • 134014,0 грн - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
 • 1157764,0 грн - сукупний дохід

Площа нерухомого майна декларанта

 • 1500.00 кв. м. Земельна ділянка
 • 1500.00 кв. м. Земельна ділянка
 • 1736.00 кв. м. Земельна ділянка
 • 1300.00 кв. м., купівля: 19931 грн Земельна ділянка
 • 500.00 кв. м. Земельна ділянка
 • 539.80 кв. м. Житловий будинок
 • 33.90 кв. м. Житловий будинок
 • 110.40 кв. м. Квартира
 • 122.00 кв. м. Квартира
 • 21.20 кв. м. Квартира
 • 252.90 кв. м. Квартира
 • 78.60 кв. м. Квартира
 • 95.30 кв. м. Квартира
 • 83.27 кв. м. Квартира
 • 23.80 кв. м. Гараж
 • 205.30 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 1210.40 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 168.00 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 36.00 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 1950.00 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 179.10 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 47.80 кв. м. Інше нерухоме майно
 • 11693,77 кв. м. - загальна площа

Транспортні засоби декларанта

 • Daewoo Lanos, 2004, 1498 куб.см, 63 кВт - Автомобіль легковий
 • Mercedes-Benz ML, 2012, 3500 см3, 203 кВт - Автомобіль легковий
 • Mitsubishi Outlander, 2008, 2400 куб.см, 125 кВт - Автомобіль легковий
 • ВАЗ 21310, 2004, 1774 куб.см, 60 кВт - Автомобіль легковий
 • - загальна кількість

Фінансові активи декларанта

 • 49960.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 229886.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 229886.00 грн - вкладених у звітному році
 • 10000.00 грн - Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 • 50000.00 грн - Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 • 50000.00 грн - Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 • 22.00 грн - Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 • 389868,0 грн - загальна кількість

Фінансові активи членів сімʼї

 • 500000.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 125743.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 103745.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 23496.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 100.00 грн - Номінальна вартість цінних паперів
 • 753084,0 грн - загальна кількість

Особисті фінансові зобовʼязання

 • 19931.00 грн - Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
 • 19931,0 грн - загальна кількість