Куйбіда Василь Степанович

Партія:
Висунуто: політична партія Народний Рух України
Дата народження: 08 травня 1958 р.
Місце народження: м. Інта, Автономна Республіка Комі
Власність
Декларація про доходи та майно за 2013 рік

Члени сімʼї

0 - Кількість осіб

Особистий дохід (включно з доходами з-за меж України)

 • 229629,0 грн - Загальна сума сукупного доходу
 • 48000,0 грн - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
 • 116822,0 грн - дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту
 • 64807,0 грн - дивіденди, проценти
 • 3101,0 грн - матеріальна допомога
 • 229629,0 грн - сукупний дохід

Площа нерухомого майна декларанта

 • 121.00 кв. м. Квартира
 • 121,0 кв. м. - загальна площа

Фінансові активи декларанта

 • 891000.00 грн - Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
 • 92000.00 грн - вкладених у звітному році
 • 891000,0 грн - загальна кількість