Аграрний комітет приховує результати голосувань

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин порушує вимоги Закону України «Про комітети Верховної Ради України»  щодо  оформлення протоколів засідань. 

Зокрема, у жодному з протоколів засідань, які відбулися від початку роботи парламенту VII скликання, не вказано прізвища присутніх депутатів, також не містяться дані про поіменне голосування «за», «проти», «утримався» - натомість вказується 2 визначення: «рішення прийнято» або «прийнято одноголосно». Не знайти цих даних і на офіційному сайтіаграрного комітету, отже громадськість повністю позбавлено можливості контролю за діями та передвиборчими обіцянками депутатів.

Протокол комітету із трьома невідомими

Нагадаємо, ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» (частина 3 статті 44) визначає, що  «результати голосування  заносяться  до протоколу засідання  комітету  із  зазначенням  кількості  голосів "за",  "проти",  "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як  третиною присутніх на засіданні членів комітету,  до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування». Стаття 51 того ж закону визначає порядок оформлення протоколів, зокрема: «у протоколі засідання комітету зазначаються: 1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання; 2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету,  присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин  їх  відсутності,  список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні; 3) порядок денний засідання», тощо.

Порушення у веденні документів було виявлено під час аналізу протоколів засідань, які аграрний комітет  надав у відповідь на запит про інформацію учасниці Руху ЧЕСНО.

Показово, що у липні у відповідь на аналогічних запит ЧЕСНО з проханням надати копії проколів засідань завідувач секретаріату аграрного комітету Олег Хоменко зазначив, що секретаріат не є розпорядником запитуваної інформації, отже не може її надати.

Відповідь на перший запит ЧЕСНО


[[ action.title ]]

[[ action.description ]]

[[ action.button ]]