Сторінка у процесі розробки

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

логотип

Керівництво партії

Програма

(джерело)

Партія позиціонує себе як опозиційна до чинної влади.

Зовнішня політика

 • Курс України на євроінтеграцію;

 • Наповнення реальним змістом стратегічного партнерства з США та Китаєм;

 • Пріорітет розвитку національної економіки у відносинах з іншими державами;

 • Популяризація у світі української культури та України як туристичної країни;

 • Активна участь України у запобіганні та локалізації конфліктів у світі.

Політична система

Форма правління та виборче законодавство

 • Заборона зміни законів, прийнятих Верховною Радою шляхом ухвалення урядових та відомчих підзаконних актів.

 • Посилення контролю парламенту за використанням бюджетних коштів та діяльністю всіх силових структур.

Державна служба  та адміністративні послуги

 • Спрощення механізму надання адміністративних послуг, запровадження електронного документообігу, скорочення кількості органів виконавчої влади.

 • Антикорупційна люстрація усіх чиновників,  моніторинг дотримання антикорупційного законодавства.

 • Створення системи персональної відповідальності в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, запровадження механізмів громадського контролю за діяльністю влади.

Місцеве самоврядування    

 • Децентралізація влади (зокрема фінансова).

Судова система та правоохоронні органи

 • Становлення незалежної та прозорої судової системи, виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо українських громадян.

Інше

 • Обмеження впливу влади на функціонування інституту приватної власності; запровадження публічно доступного обов’язкового реєстру прав приватної власності, право брати участь у тендерах на держзакупівлі лише компаніям, що зареєстровані в Україні і платять податки.

Економіка

Регулювання економіки та фінансова система

 • Запровадження стратегічного планування економіки, зокрема, бюджетного процесу на середньострокову та довгострокову перспективи.

 • Спрощення дозвільної системи для бізнесу, жорсткий контроль держави за діяльністю монополій.

 • Розвиток внутрішнього ринку через зростання платоспроможності населення та внутрішнього попиту.

 • Зменшення кількості податків та спрощення їх адміністрування, розмежування їх з соціальними внесками.

 • Запровадження публічно доступного обов’язкового реєстру прав приватної власності.

Сільське господарство

 • Запровадження довгострокової оренди сільськогосподарської землі з правом передачі оренди у спадок.

Енергетика

 • Опора на власні енергетичні ресурси, максимальне енергозбереження.

Соціальна політика

Трудова та пенсійна політика

 • Створення нових робочих місць замість сплати субсидій та допомоги з безробіття.

 • Забезпечення гідного соціального статусу професіям вчителя, лікаря, вченого та солдата.

 • Успадкування всіх форм пенсійних внесків.

Соціальний захист

 • Соціальна допомога лише незахищеним верствам населення.

 • Адаптація соціальної інфраструктури до потреб людей з обмеженими можливостями.

Екологія

 • Боротьба зі шкідливими для екології виробництвами, стимулювання розвитку екологічно чистих технологій.

Медицина

 • Профілактика та рання діагностика хвороб;

 • Запровадження базового пакету безкоштовних медичних послуг та розвиток приватного медичного страхування.

Комунальне господарство та тарифи

 • Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на енергетичні ресурси для підприємств і житлово-комунальні послуги населенню.

Інше

 • Оновлення соціальної інфраструктури України – будівництво дитячих садків, шкіл, лікарень, спортивно-оздоровчих комплексів у всіх населених пунктах.

 • Заохочення жінок до активної діяльності шляхом: дотримання принципу рівноправності, створення освітніх програм для матерів після виходу з декретних відпусток для їхньої швидкої адаптації до змін на ринку праці.

 • Підтримка бізнес-ініціатив зі створення дистанційних робочих місць для матерів, які доглядають за дітьми.

Гуманітарна політика

Освіта та наука

 • Запровадження автономії університетів країни, державна підтримка освітянських наукових проектів на конкурсній основі, пріоритетний розвиток високих та наукоємких технологій,  розвиток дистанційного навчання, інтенсивних тренінгів з перекваліфікації безробітних громадян, адаптацію навчальних програм до тенденцій і змін на ринку праці, адаптацію освіти до потреб людей з обмеженими можливостями.

Медіа

 • Заборона нав’язливої реклами та медіаконтенту, що пропагує споживацтво, аморальність та жорстокість.

Інше

 • Традиційні духовні цінності.