ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ


Балотування Балотування


Програма Програма (джерело)

Партія позиціонує себе як опозиційна до чинної влади.

 • Зовнішня політика

  Курс України на євроінтеграцію.

  Наповнення реальним змістом стратегічного партнерства з США та Китаєм.

  Пріорітет розвитку національної економіки у відносинах з іншими державами.

  Популяризація у світі української культури та України як туристичної країни.

  Активна участь України у запобіганні та локалізації конфліктів у світі.

 • Політична система

  Форма правління та виборче законодавство

  Заборона зміни законів, прийнятих Верховною Радою шляхом ухвалення урядових та відомчих підзаконних актів.

  Посилення контролю парламенту за використанням бюджетних коштів та діяльністю всіх силових структур.

  Права людини і громадянина

  Заохочення жінок до активної діяльності шляхом: дотримання принципу рівноправності, створення освітніх програм для матерів після виходу з декретних відпусток для їхньої швидкої адаптації до змін на ринку праці.

  Підтримка бізнес-ініціатив зі створення дистанційних робочих місць для матерів, які доглядають за дітьми.

  Державна служба та адміністративні послуги

  Спрощення механізму надання адміністративних послуг, запровадження електронного документообігу, скорочення кількості органів виконавчої влади.

  Антикорупційна люстрація усіх чиновників,  моніторинг дотримання антикорупційного законодавства.

  Створення системи персональної відповідальності в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, запровадження механізмів громадського контролю за діяльністю влади.

  Судова система та правоохоронні органи

  Становлення незалежної та прозорої судової системи, виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо українських громадян.

  Місцеве самоврядування

  Децентралізація влади (зокрема фінансова).

 • Економіка

  Регулювання економіки та фінансова система

  Обмеження впливу влади на функціонування інституту приватної власності; запровадження публічно доступного обов’язкового реєстру прав приватної власності, право брати участь у тендерах на держзакупівлі лише компаніям, що зареєстровані в Україні і платять податки.

  Запровадження стратегічного планування економіки, зокрема, бюджетного процесу на середньострокову та довгострокову перспективи.

  Спрощення дозвільної системи для бізнесу, жорсткий контроль держави за діяльністю монополій.

  Розвиток внутрішнього ринку через зростання платоспроможності населення та внутрішнього попиту.

  Зменшення кількості податків та спрощення їх адміністрування, розмежування їх з соціальними внесками.

  Сільське господарство

  Запровадження довгострокової оренди сільськогосподарської землі з правом передачі оренди у спадок.

  Енергетика

  Опора на власні енергетичні ресурси, максимальне енергозбереження.

  Інфраструктура та транспорт

  Оновлення соціальної інфраструктури України – будівництво дитячих садків, шкіл, лікарень, спортивно-оздоровчих комплексів у всіх населених пунктах.

 • Соціальна політика

  Трудова та пенсійна політика

  Створення нових робочих місць замість сплати субсидій та допомоги з безробіття.

  Забезпечення гідного соціального статусу професіям вчителя, лікаря, вченого та солдата.

  Успадкування всіх форм пенсійних внесків.

  Соціальний захист

  Соціальна допомога лише незахищеним верствам населення.

  Адаптація соціальної інфраструктури до потреб людей з обмеженими можливостями.

  Екологія

  Боротьба зі шкідливими для екології виробництвами, стимулювання розвитку екологічно чистих технологій.

  Медицина

  Профілактика та рання діагностика хвороб.

  Запровадження базового пакету безкоштовних медичних послуг та розвиток приватного медичного страхування.

  Комунальне господарство та тарифи

  Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на енергетичні ресурси для підприємств і житлово-комунальні послуги для населення.

 • Гуманітарна політика

  Освіта та наука

  Запровадження автономії університетів країни, державна підтримка освітянських наукових проектів на конкурсній основі, пріоритетний розвиток високих та наукоємких технологій, розвиток дистанційного навчання, інтенсивних тренінгів з перекваліфікації безробітних громадян, адаптацію навчальних програм до тенденцій і змін на ринку праці, адаптацію освіти до потреб людей з обмеженими можливостями.

  Культура, духовність, національна, мовна та релігійна політика

  Традиційні духовні цінності.

  Інформаційна політика

  Заборона нав’язливої реклами та медіаконтенту, що пропагує споживацтво, аморальність та жорстокість.
Представництво в областях

не балотувалися
балотувалися, але не пройшли
кількість обраних депутатів
мери обласних центрів
×

Приймальні Приймальні