Сторінка у процесі розробки

Всеукраїнське обʼєднання "Свобода"

Попередня назва Соціал-національна партія України

Програма

(джерело)

Партія позиціонує себе як конструктивну опозицію до чинної влади. Ідеологією ВО «Свобода» є український соціал-націоналізм.

 

Національна безпека

Збройні сили

 • Відновлення ядерного статусу України.

 • Реформування та переоснащення української армії, створення потужної системи ППО, берегової та протиракетної оборони, обмеження державної торгівлі зброєю.

 • Перехід на контрактну армію та створення потужного військового резерву за швейцарським зразком.

Протидія агресії Росії

 • Завершення делімітації (встановлення договором) та демаркації (позначення на місцевості прикордонними знаками) державного кордону.

 • Введення візового режиму з РФ.

 • Надання реальних гарантій безпеки України Великобританією та США згідно Будапештського меморандуму.

Зовнішня політика

 • Припинення всякої участі України в наддержавних утвореннях, ініційованих Москвою.

 • Наповнення реальним змістом ГУАМ, розвиток співробітництва з країнами «Балто-Чорноморської осі».

Політична система

Форма правління та виборче законодавство

 • Перетворення України у президентську республіку, де президент є одночасно головою уряду, скорочення строку його повноважень до 4 років.

 • Введення пропорційного представництва в органах влади для українців та представників національних меншин.

 • Обмеження терміну повноважень парламенту та місцевих рад до 3 років

 • Введення пропорційної виборчої системи з відкритими списками до парламенту

 • Запровадження «сенсорної кнопки» у Верховній Раді

 • Заборона платної політичної реклами за 3 місяці до виборчої кампанії та під час неї.

 • Скасування депутатської недоторканності у випадку кримінальних та економічних злочинів

 • Заборона підвищення платні народним депутатом протягом їх каденції.

Державна служба та адміністративні послуги

 • Люстрація влади, усунення від владних посад агентів КДБ та екс-членів КПРС, обов’язкова перевірка чиновників на детекторі брехні.

Права людини і громадянина

 • Дозвіл населенню вільно володіти зброєю.

      Місцеве самоврядування    

 • Трирівневий адміністративно-територіальний устрій (скасування районів, утворення 300 повітів замість них).

 • Обрання сільських, селищних та міських рад за мажоритарною системою, повітових – за змішаною, обрання всіх місцевих голів у 2 тури.

 • Децентралізація (зокрема, фінансова), запровадження інституту місцевих референдумів, права відкликання місцевих депутатів громадами, розвиток та наділення повноваженнями органів самоорганізації населення (на рівні будинок, вулиця, квартал тощо).

Судова система та правоохоронні органи

 • Виборність суддів та заборона довічного обіймання посади судді.

Економіка

Регулювання економіки та фінансова система

 • Спрощення системи адміністрування податків, зменшення фіскального тиску на національного виробника, скасування ПДВ, прогресивна система оподаткування, податкова стимуляція інвестицій в освіту, науку та інновації.

 • Контроль держави над банківською системою, обмеження відсоткової ставки за кредитами для громадян, заборона видачі кредитів в іноземній валюті (окрім підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність), вирішення проблеми людей, що мають валютні кредити та постраждали від зміни курсу гривні.

 • Ліквідація монополії олігархів в економіці, поступова заміна імпорту продукцією національних виробників, обмеження експорту сировини, пільгове оподаткування у сфері розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних електронних мереж.

Промисловість

 • Заборона приватизації та повернення у державну власність раніше приватизованих стратегічних підприємств, аудит законності приватизації.

Сільське господарство

 • Заборона торгівлі сільськогосподарською землею, заборона права власності на землю для іноземців, забезпечення справедливої ціни на оренду землі.

 • Державне кредитування малих сільгоспвиробників.

 • Створення мережі збуту сільськогосподарської продукції, контроль над ціноутворенням на неї.

Енергетика

 • Проведення повного енергоаудиту, зменшення споживання, збільшення видобутку та диверсифікація джерел енергії.

 • Ліквідація монополій іноземних енергетичних компаній на українському ринку, встановлення справедливих цін за транзит та зберігання газу.

 • Прозорі тендери та державний контроль за ціноутворенням в енергетиці, розвиток альтернативних джерел енергії.

Соціальна політика

Трудова та пенсійна політика

 • Ухвалення нового Трудового кодексу з погодинною оплатою праці та зменшенням розриву у розмірах заробітної плати у бюджетній сфері до 5 разів.

 • Сприяння розвитку незалежних профспілок та забезпечення права на страйк.

 • Приведення розміру прожиткового мінімуму до реальних потреб.

 • Створення залежності пенсійного віку від середньої тривалості життя та розміру пенсій від трудового стажу, зменшення розриву між мінімальною та максимальною пенсіями до 5 разів.

Соціальний захист

 • Надання адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення.

 • Зобов’язання забудовників зводити соціальне житло за доступними цінами.

 • Пільгове або безкоштовне житло для багатодітних сімей залежно від кількості дітей та збільшення державної допомоги при народженні дитини.

Екологія

 • Створення програми утилізації побутових відходів.

 • Боротьба зі шкідливими для екології виробництвами та соціальна підтримка громадян, що постраждали від екологічних проблем.

Медицина

 • Заборона абортів (окрім форс-мажорних випадків).

 • Державний контроль над цінами на ліки та політика протекціонізму щодо вітчизняних фармвиробників.

Комунальне господарство та тарифи

 • Продовження розвитку системи ОСББ та обслуговування будинків на конкурентних засадах, деприватизація компаній-постачальників комунальних послуг.

 • Зниження цін на комунальні послуги.

Інше

 • Розвиток соціальної інфраструктури села, зокрема, пільгове кредитування на придбання там житла.

 • Боротьба з алкоголізмом, палінням, наркоманією та сексуальними збоченнями.

 • Повернення у державну власність санаторіїв.

 • Обмеження на продаж генно-модифікованих продуктів.

Гуманітарна політика

Освіта та наука

 • Розширення мережі ДНЗ та позашкільних навчальних закладів.

 • Надання пільгових державних кредитів на освіту та гарантування першого робочого місця для молоді.

 • Забезпечення не менш, ніж 25% доходів від патенту для його власників.

Національна та мовна політика

 • Кардинальне розширення вжитку української мови в інформаційному просторі, освіті та усіх сферах життя, обов’язковість її знання та вживання державними службовцями, скасування оподаткування україномовних культурних продуктів та збільшення мит та податків для іноземних.

 • Посилення рівня патріотичного та фізичного виховання молоді.

 • Ускладнення процедури отримання українського громадянства для іноземців, викорінення практики подвійного громадянства, введення графи «національність» до паспорту громадянина України.

 • Заборона усиновлення українських дітей іноземцями.

 • Сприяння поверненню в Україну етнічних українців та заробітчан, водночас легалізація останніх в іноземних країнах, радикальна боротьба з нелегальною імміграцією.

Політика пам’яті

 • Заборона комуністичної ідеології в судовому порядку.

 • Поновлення кримінальної справи за фактом Голодомору як геноциду українського народу, відкриття архівів КДБ.

 • Виплата компенсацій репресованим українцям, повернення від РФ заощаджень громадян України у радянські часи та належної частки державних багатств колишнього СРСР, надання статусу депортованих українцям, що були виселені з земель, що зараз належать Польщі та РФ. 

 • Скасування спеціальних пенсій людям, що були задіяні у радянських партійних та каральних органах тощо.

Медіа

 • Створення громадських радіо та телебачення, конкурентоспроможної кіноіндустрії, розкриття структури власності ЗМІ.

Інше

 • Сприяння створенню єдиної Української помісної церкви з центром у Києві.